Alles is gezondheid...
is het Nationaal Programma Preventie waarin partijen afspraken maken en gezamenlijk acties ondernemen die een beweging op gang brengen. Een beweging die leidt tot een gezonder en vitaler Nederland. 

 

Met een pledge verbinden organisaties zich aan de doelen van het Nationaal Programma 
Preventie Alles is Gezondheid... en beloven zij gerichte en concrete activiteiten te ondernemen.

Klik HIER voor de pledge van Verantwoorde Feesten.

Een gezonder en vitaler Nederland. Dat is de inzet van het Nationaal Programma Preventie Alles is gezondheid…. Gezond leven doen mensen zelf, op de plek waar ze wonen, werken en naar school gaan. Het gaat erom een maatschappelijke beweging op gang te brengen die mensen inspireert en ondersteunt om aan hun gezondheid te werken. Dat verhoogt niet alleen de kwaliteit van leven, maar draagt ook bij aan een vitale maatschappij waarin iedereen naar vermogen kan meedoen.

Gezondheid en gedrag

Er zijn twee directe aanleidingen voor Alles is gezondheid…:

  • Het aantal chronisch zieke mensen neemt toe. We leven langer en voorheen ongeneeslijke ziekten zijn tegenwoordig behandelbaar.
  • De gezondheidsverschillen tussen groepen mensen zijn aanzienlijk. Er is een sterke relatie tussen een (on)gezonde leefstijl, opleiding, werk- en woonomstandigheden en maatschappelijke ontplooiing.  Mensen met een lage opleiding overlijden 7 jaar eerder en zij ervaren zelfs 18 minder gezonde levensjaren dan mensen met een hoge opleiding.


Met dit programma willen we deze 2 tendensen keren. Dat is belangrijk voor mensen zelf, maar het draagt ook bij aan een vitale maatschappij en vitale economie.

Focus en verbindingen

Alles is gezondheid… speelt in op deze tendens: minder vrijblijvendheid en meer focus, verbindingen en samenwerking moeten leiden tot een maatschappelijke beweging die tot aantoonbare en blijvende gezondheidswinst leidt. Dat kan in het programma op het gebied van ‘zorg’, ‘school’, ‘wijk’, ‘werk’ en ‘gezondheidsbescherming’. Waarbij er nadrukkelijk naar verbanden tussen die domeinen wordt gezocht. Voor de meting van de resultaten zijn de jaren 2016 en 2030 gekozen.

Kijk op www.allesisgezondheid.nl voor meer informatie over het Nationaal Programma "Alles is gezondheid".

Verantwoorde Feesten is actief partner van "Alles is gezondheid".

Verantwoorde Feesten ondertekent "pledge"

Op 29 februari 2016 ondertekende Verantwoorde Feesten haar Pledge t.b.v. Alles is Gezondheid. 

Realisatie: Nederland-Site